Bảng giá ống luồn dây điện Vonta

Đăng bởi Trương Công Vinh vào lúc 13/11/2022

Catalogue, bảng giá thiết bị điện Vonta

Đơn vị tính: đồng/cái. đồng/cây

STT SẢN PHẨM MÃ SẢN
PHẨM
ĐƠN GIÁ NIÊM
YẾT
1 ống nhựa luồn dây PVC D16 VT 320N 2.92m/cây VT-SP051-16 21,600
2 ống nhựa luồn dây PVC D20 VT 320N 2.92m/cây VT-SP051-20 30,600
3 ống nhựa luồn dây PVC D25 VT 320N 2.92m/cây VT-SP051-25 41,760
4 ống nhựa luồn dây PVC D32 VT 320N 2.92m/cây VT-SP051-32 84,000
5 ống nhựa luồn dây PVC D16 VT 750N 2.92m/cây VT-SP052-16 24,600
6 ống nhựa luồn dây PVC D20 VT 750N 2.92m/cây VT-SP052-20 34,800
7 ống nhựa luồn dây PVC D25 VT 750N 2.92m/cây VT-SP052-25 48,000
8 ống nhựa luồn dây PVC D32 VT 750N 2.92m/cây VT-SP052-32 96,600
9 Hộp chia ngả D16 VT-AS062-16-2 7,344
10 Hộp chia ngả D20 VT-AS062-20-2 7,584
11 Hộp chia ngả D25 VT-AS062-25-2 8,580
12 Kẹp đỡ ống D16 VT-AS063-16 1,416
13 Kep đỡ ống D20 VT-AS063-20 1,536
14 Kep đỡ ống D25 VT-AS063-25 2,640
15 Kep đỡ ống D32 VT-AS063-32 3,096
16 Đầu khớp nối loai vặn ren D16 VT-AS064-16 2,640
17 Đầu khớp nối loai vặn ren D20 VT-AS064-20 2,784
18 Đầu khớp nối loai vặn ren D25 VT-AS064-25 3,420
19 Đầu khớp nối loai vặn ren D32 VT-AS064-32 5,880
20 Măng xông trơn ống PVC D16 VT-AS065-16 1,080
21 Măng xông trơn ống PVC D20 VT-AS065-20 1,176
22 Măng xông trơn ống PVC D25 VT-AS065-25 1,920
23 Măng xông trơn ống PVC D32 VT-AS065-32 2,640
24 Đế nhựa âm tường VT-AS066 5,100
25 Ống gen mềm D16 50m/cuộn VT-FP051-16 228,000
26 Ống gen mềm D20 50m/cuộn VT-FP051-20 278,400
27 Ống gen mềm D25 40m/cuộn VT-FP051-25 313,200
28 Ống gen mềm D32 25m/cuộn VT-FP051-32 427,200
29 Cút chữ L D16 VT-AS067-16 4,056
30 Cút chữ L D20 VT-AS067-20 5,820
31 Cút chữ L D25 VT-AS067-25 9,600
32 Cút chữ L D32 VT-AS067-32 13,920
33 Cút chữ T D16 VT-AS068-16 5,880
34 Cút chữ T D20 VT-AS068-20 8,220
35 Cút chữ T D25 VT-AS068-25 10,500
36 Cút chữ T D32 VT-AS068-32 13,440
37 Nắp box chia ngả VT-AS069 1,920
38 Hôp nối dây tự chống cháy 80x80x50 VT-AS061 17,040
39 Tủ âm tường (12 modul) VT-DB04 12M 319,200
40 Tủ âm tường (8 modul) VT-DB04 8M 276,000

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)